1. Đổi trả sản phẩm:

– Trong trường hợp nhân viên đóng gói sai kích thước khách hàng đã đặt, Kinos chịu 100% phí đổi trả hàng cho Quý khách trong vòng 10 ngày với điều kiện sản phẩm chưa bị hư hỏng vì bất kỳ lý do gì.

2. Thay đổi hàng hóa:

– Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi sản phẩm đã đặt. Quý khách sẽ chịu 100% phí đổi trả hàng với điều kiện sản phẩm còn nguyên vẹn khi về kho trong vòng 10 ngày.

3. Đổi – Hoàn tiền sản phẩm bị lỗi:

– Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất thì Kinos đổi sản phẩm mới hoặc hoàn tiền 100% cho Quý khách trong vòng 10 ngày sau khi sản phẩm lỗi về kho Kinos.